Director: Silviu POPESCUMarti, 12 octombrie 2010
Titlurile zilei
Prima pagina  

Articole
Economic  
carrefour  
Local  
Sport  
National  
Sănătate  
Actualitate  
Agricultura  
Horoscop  
Justitie  
Social  
Mediu  
Învațământ  
Comunicate de presă  

Sondaj

Prima pagină
în format pdf28 de absolvente ale cursului de infirmiere au primit diplome într-un cadru festiv

Sâmbătă, 8 octombrie 2010, în sala de ședințe a Pri­măriei Comunei Nicolae Bălcescu cele 28 de absolvente ale cursului de formare profesională, specializare în meseria de infirmier or­ganizat de Furnizorul a­cre­ditat de formare profe­sio­­nală GICEROVA în ca­drul proiectului „Dez­vol­ta­re rurală durabilă prin îm­bu­nătățirea calității resurselor umane” au primit, într-un cadru festiv, atât certificate de calificare/specializare (recunoscute de Mi­nis­terul Muncii, Familiei și Pro­tecției Sociale și Mi­nis­terul Educației și Cercetării prin Consiliul Național de For­mare Profesională a A­dulților) cât și diplome de par­ticipare cu mențiunea pro­iectului.
La ceremonia de înmânare a diplomelor au parti­ci­pat, membrii echipei de im­plementare a proiectului, lector formator de formare profesională dna Cecilia Vă­duva, invitați din partea par­tenerului Primăria co­mu­nei Nicolae Bălceascu pri­marul Oprea Constantin, vi­ceprimarul Ungureanu Lu­cian cărora li s-au ală­tu­rat Nicolae Badea, directorul Direcției Județene de A­sis­tență Socială și Protecția Co­pilului Vâlcea care a pre­zentat absolventelor opor­tunitățile de angajare în posturi de infirmier la ni­ve­lul județului Vâlcea, ca și ce­rințele pe care un viitor an­gajat trebuie să le înde­pli­­nească pentru a ocupa un ast­fel de post în sistemul pu­blic de asistență socială. De asemenea, la festivitate a participat și un antreprenor local care le-a prezentat ab­solventelor câteva opor­tu­nități de angajare ca infirmier în străinătate – Ger­ma­nia și Belgia.

Dezvoltare rurală du­ra­bilă prin îmbunătățirea ca­lității resurselor umane

Proiectul Dezvoltare ru­ra­lă durabilă prin îm­bu­nătățirea calității resurselor umane este implementat la ni­velul județului Vâlcea de că­tre Furnizorul acreditat de formare profesională GICEROVA și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sec­torial Dezvoltarea Re­sur­selor Umane 2007 – 2013 – Axa prioritară 5 „Pro­movarea măsurilor ac­tive de ocupare”, Domeniul Major de Intervenție 5.2. „Promovarea sus­te­na­bi­li­tă­ții pe termen lung a zonelor ru­rale în ceea ce privește dez­voltarea resurselor u­ma­ne și ocuparea forței de mun­că” - prin contractul cu nu­mărul POSDRU / 52 / 5. 2 / G / 24981, dedicat unui grup țintă format din 1000 per­soane din mediul rural: 600 persoane aflate în că­u­ta­rea unui loc de muncă, 200 persoane inactive și 200 persoane ocupate în a­gricultura de subzistență.


Carmen CĂLIN
Curierul de Râmnic
Abonamente
Publicitate
Contact

Informații
Ramnic Tube
Sitemap
Arhivă
Newsletter
Anunțuri
Curs valutar
Dicționar
Jocuri
RSS 2.0

Imagini din
Râmnicu Vâlcea
Panoramă
B4U Râmnic


©2006-2010 SC CITYMEDIA SRL. Toate drepturile rezervate.Design și programare: Datagram.roDespre noi :: Termeni si condiții :: Contact
free counter with statistics