Director: Silviu POPESCUVineri, 6 martie 2015
Titlurile zilei
Prima pagina  

Articole
Economic  
Politic  
Local  
Liber  
Editorial  
Sănătate  
Actualitate  
Cultura  
Agricultura  
Opinii  
Mica publicitate  
Social  

Sondaj

Prima pagină
în format pdf

 Anunț prelungire apel de selecție proiecte  

Numărul de referință al sesiunii cererii de proiecte: M41-02/15-25.03.2015, M41-01/15-25.03.2015, M421-01/15-25.03.2015

Anunț prelungire apel de selecție proiecte Asociația Grupul de Acțiune Locală  “Microregiunea Horezu”

Data publicării: 06.03.2015

 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Microregiunea Horezu” anunță prelungirea apelului de selecție pentru depunerea proiectelor pe următoarele măsuri: 411.121 – “Modernizarea exploatatiilor agricole” 413.322 – “Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”, 41.421 – Implementarea proiectelor de cooperare”

 

 

 

Măsura 411.121

Măsura 413.322

Măsura 41.421

Data limita de depunere a proiectului

25.03.2015

25.03.2015

25.03.2015

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordata pentru finanțarea unui proiect (euro)

52.070

84.347,90

10.000

Fond public disponibil alocat pentru fiecare masură (euro)

52.070

84.347,90

10.000

 

 

Beneficiari eligibili măsura 411.121: Persoana fizică, Persoana fizică autorizată, Intreprinderi individuale, Intreprinderi familiale, Societate în nume colectiv, Societate în comandită simplă, Societate pe acțiuni, Societate în comandită pe acțiuni, Societate cu răspundere limitată, Societate comercială cu capital privat, Societate agricolă, Societate cooperativă agricolă, Grup de producători, Cooperativă agricolă – (conform prevederi ghid masură)

Beneficiari eligibili măsura 413.322: Comunele prin reprezentantii lor legali, Autoritatile locale (comune) sau asociatii de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regionali pentru investitiile in infrastructura de apă/apă uzată, Asociatiile de dezvoltare intercomunitare realizate intre doua sau mai multe comune, ONG-uri, asezaminte culturale si institutii de cult, Persoane fizice si juridice care detin in proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local - (conform prevederi ghid masură).

Beneficiari eligibili măsura 41.421: Grupuri de Acțiune Locală beneficiare ale Măsurii 431 – Sub măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului” care au încheiat contract de finanțare cu AFIR în cadrul acestei submăsuri; Alte persoane juridice organizate în conformitate cu abordarea LEADER care își desfășoară activitatea pe teritoriul unui Grup de Acțiune Locală beneficiar al Măsurii 431 – Sub-măsura 431.2 “Funcționarea Grupului de Acțiune Locală, dobândirea de competențe și animarea teritoriului”, care are încheiat contract de finanțare cu AFIR în cadrul acestei sub-măsuri.

Apelul se adresează actorilor locali (publici și privați) sau altor beneficiari care propun proiecte ce vor fi implementate în aria de acoperire a GAL „Microregiunea Horezu”,  conform prevederilor PNDR.

Proiectele pot fi depuse la sediul GAL „Microregiunea Horezu” din Orasul Horezu,  Str. 1 Decembrie, Nr. 11, JudețulValcea, de luni pana vineri, în intervalul orar 10:00-16:00.

Solicitanții trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibitate menționate în ghidurile solicitantului în vigoare la momentul lansării apelului, disponibile pe site-ul Agenției pentru Finantarea InvestițiilorRurale – www.afir.info sau pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale - www.madr.ro, precum si in Planul de Dezvoltare Locala  al GAL “Microregiunea Horezu” si fisele măsurilor disponibile pe site-ulwww.galmicroregiuneahorezu.ro.

Procedura de selecție si notificarea privind riscurile depunerii proiectelor in sesiunea actuala, sunt afișate la sediul GAL „Microregiunea Horezu” și pe site-ul www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați pagina noastră de internet: www.galmicroregiuneahorezu.ro sau site-ulAFIR: www.afir.info sau MADR: www.madr.ro.

Detalii referitoare la desfășurarea sesiunii puteți obține la numărul de telefon: 0250861305 sau pe adresa de e-mailgalhorezuâhorezuland.ro, dar și la sediul Grupului de Acțiune Locală „Microregiunea Horezu”, de luni pana vineri intre orele 10:00-16:00, unde puteți solicita in mod gratuit informații despre măsură și ghidul măsurii, in format tiparit sau electronic (CD/DVD).

 

 

 

Curierul de Râmnic
Abonamente
Publicitate
Contact

Informații
Ramnic Tube
Sitemap
Arhivă
Newsletter
Anunțuri
Curs valutar
Dicționar
Jocuri
RSS 2.0

Imagini din
Râmnicu Vâlcea
Panoramă
B4U Râmnic
©2006-2010 SC CITYMEDIA SRL. Toate drepturile rezervate.Design și programare: Datagram.roDespre noi :: Termeni si condiții :: Contact
free counter with statistics