Director: Silviu POPESCUVineri, 11 ianuarie 2019
Titlurile zilei
Prima pagina  

Articole
Local  
International  
National  

Sondaj Banca centrală menține dobânda cheie la 2,50% pe anConsiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât, în ședința de marți, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an și păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei și în valută ale instituțiilor de credit, anunță banca centrală.

Totodată, BNR a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an și a ratei dobânzii aferente facilității de creditare la 3,50% pe an.

"Rata anuală a inflației IPC a coborât la 3,43% în noiembrie 2018 (de la 5,03% în luna septembrie și 4,25% în octombrie), revenind în intervalul de variație al țintei staționare, pe fondul unor efecte de bază și al conduitei atent calibrate a politicii monetare. Efectele de bază dezinflaționiste au marcat în principal evoluția prețurilor volatile și a celor administrate, influențate și de scăderile consemnate în luna noiembrie pe segmentul combustibililor și pe cel al legumelor și fructelor. Rata anuală a inflației CORE 2 ajustat (care elimină din calculul inflației IPC prețurile administrate, volatile, ale produselor din tutun și ale băuturilor alcoolice, prețuri asupra cărora influența politicii monetare este puțin semnificativă sau nulă) și-a accentuat ușor traiectoria descendentă, scăzând la 2,5% în noiembrie, de la 2,78% în luna septembrie. Descreșterea a continuat să fie determinată în principal de segmentul produselor alimentare procesate si de cel al serviciilor, sub influența unor efecte de bază și a evoluției cursului de schimb al monedei naționale în raport cu euro din luna noiembrie", se arată în comunicatul de presă al BNR.

Rata medie anuală a inflației IPC în luna noiembrie și-a menținut nivelul de 4,6% consemnat în luna octombrie (de la 4,5% în luna septembrie); un parcurs similar a urmat și rata medie anuală calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum, care și-a păstrat nivelul de 4% atins în luna octombrie (de la 3,8% în luna septembrie).

Conform datelor BNR, creșterea economică în trimestrul III 2018 a continuat să se accelereze ușor în termeni anuali, până la 4,3%, de la 4,1% în trimestrul anterior, exclusiv pe seama creșterii mult peste așteptări a producției agricole. Pe partea cererii, contribuția majoritară la creșterea PIB a continuat să aparțină variației stocurilor, urmată de cea a consumului gospodăriilor populației, în timp ce formarea brută de capital fix și-a diminuat aportul negativ.

"Exportul net și-a mărit contribuția negativă la dinamica PIB, pe fondul încetinirii relativ mai pronunțate a creșterii exporturilor de bunuri și servicii, determinând, alături de deteriorarea balanței veniturilor primare și a celei a veniturilor secundare, accelerarea creșterii deficitului de cont curent față de perioada similară a anului anterior. Cele mai recente date statistice indică evoluții mixte în luna octombrie 2018, comparativ cu trimestrul III: dinamică anuală în creștere a activității din comerțul cu amănuntul și serviciile prestate populației, persistența declinului lucrărilor de construcții, temperarea ritmului de creștere a producției industriale concomitent cu reaccelerarea creșterii comenzilor noi în industria prelucrătoare", notează sursa citată.

Cotațiile relevante ale pieței monetare interbancare și-au restrâns ecartul pozitiv față de rață dobânzii de politică monetară în ultimele două luni din 2018, iar cursul de schimb leu/euro a rămas relativ stabil până spre finalul anului 2018.

Creditul acordat sectorului privat și-a accelerat creșterea anuală în luna octombrie, iar în luna noiembrie s-a temperat ușor, media acestei creșteri rămânând marginal superioară celei din trimestrul III. Evoluția a fost susținută de relativa revigorare a dinamicii creditului acordat societăților nefinanciare - pe seama componentei în valută - , precum și de prelungirea ritmului înalt de creștere al celui destinat populației, în ușoară încetinire totuși față de trimestrul III. Ponderea creditului în lei în total credit neguvernamental s-a majorat la 65,6% în luna noiembrie, de la un minim de 35,6% în mai 2012.

Cele mai recente evaluări relevă perspectiva continuării scăderii ratei anuale a inflației și a menținerii ei pe orizontul foarte scurt de timp ușor sub limita superioară a intervalului țintei de inflație, în linie cu cea mai recentă prognoză pe termen mediu publicată în Raportul asupra inflației din noiembrie 2018.

În viziunea BNR, incertitudinile și riscurile asociate perspectivei inflației sunt amplificate de ritmul creșterii economiei zonei euro și a celei globale, și de conduită politicii monetare a BCE și a băncilor centrale din regiune. "Relevante sunt și conduita politicii fiscale și a celei de venituri, date fiind inclusiv nefinalizarea proiectului de buget pe anul 2019, precum și caracterul intempestiv și conținutul setului de măsuri fiscale si bugetare intrate în vigoare de la 1 ianuarie", spun reprezentanții BNR.

Astfel, pe baza evaluărilor și a datelor disponibile în acest moment, Consiliul de administrație al BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% la sută pe an. Totodată, a decis menținerea la 1,50% pe an a ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit și la 3,50% pe an a ratei dobânzii aferente facilității de creditare (Lombard). De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

"Deciziile Consiliului de administrație al BNR au ca scop asigurarea și menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile și în condițiile prezervării stabilității financiare. Consiliul de administrație subliniază că mixul echilibrat de politici macroeconomice și implementarea de reforme structurale care să stimuleze potențialul de creștere pe termen lung sunt esențiale pentru menținerea stabilității macroeconomice și întărirea capacității economiei românești de a face față unor eventuale evoluții adverse", arată BNR.

Conform calendarului anunțat, următoarea ședință a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 7 februarie 2019, când va fi analizat noul Raport trimestrial asupra inflației.

Curierul de Râmnic
Abonamente
Publicitate
Contact

Informații
Ramnic Tube
Sitemap
Arhivă
Newsletter
Anunțuri
Curs valutar
Dicționar
Jocuri
RSS 2.0

Imagini din
Râmnicu Vâlcea
Panoramă
B4U Râmnic
©2006-2010 SC CITYMEDIA SRL. Toate drepturile rezervate.Design și programare: Datagram.roDespre noi :: Termeni si condiții :: Contact
free counter with statistics