Director: Silviu POPESCUJoi, 14 ianuarie 2010
Titlurile zilei
Prima pagina  

Articole
Economic  
carrefour  
Local  
Sănătate  
Actualitate  
Interviu  
Agricultura  
Social  
Diverse  
Învațământ  
Comunicate de presă  

Sondaj

Prima pagină
în format pdf

Dezvoltare rurală durabilă prin îmbunătățirea calității resurselor umane

Furnizorul acreditat de formare profesională Gicerova organizează joi, 14 ianuarie 2010, începând cu ora 17.00, la „Sala Universitarilor” din Biblioteca Județeană Antim Ivireanul, o conferință de presă cu prilejul lansării oficiale a proiectului Dezvoltare rurală durabilă prin îmbunătățirea calității resurselor umane cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 - Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenție 5.2. „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă” - prin contractul cu numărul POSDRU / 52 / 5. 2 / G / 24981.
Proiectul se desfășoară în perioada 1 decembrie 2009 – 30 noiembrie 2011, în parteneriat cu Primăriile Comunelor Nicolae Bălcescu și Popești și are ca grup țintă 1000 persoane din me-diul rural dintre care 600 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, 200 persoane inactive și 200 persoane ocupate în agricultura de subzistență.
Obiectivul proiectului este îmbunătățirea capa-cității de ocupare, timp de 24 de luni, pentru minim 1000 persoane din mediul rural prin: creșterea cu 80% a gradului de informare privind piața forței de muncă și condițiile de muncă la nivel de județ, țară și Uniunea Europeană, profile ocupaționale, mobilitate ocupațională, sectorială și geografică etc – pentru 1000 persoane; evidențierea abilităților profesionale, dezvoltarea abilităților de căutare a unui loc de muncă, consilierea și testarea profesională – pentru 600 persoane; dezvoltarea competențelor profesionale care să permită desfășurarea de activități specifice unei activități non agricole – pentru 224 persoane; prin organizarea de cursuri de formare profesională; reintegrarea profesională – prin angajarea în muncă sau deschiderea unei afaceri proprii pentru 100 persoane.
O primă activitate constă în operaționalizarea celor două birouri zonale de servicii integrate de ocupare – în comunele Popești și Nicolae Bălcescu – care urmează să deservească peste 20 comune din centrul județului Valcea. În acest sens cele două autorități locale vor pune la dispoziție un spațiu corespunzător desfășurării în condiții optime a activităților de informare, consiliere profesională și întreaga gamă de servicii integrate de ocupare flexibile și personalizate pe cerințele individuale ale membrilor grupului țintă. Aceste birouri vor fi deschise la începutul lunii martie.
Următoarele activități vor fi: evaluarea nivelului de informare cu privire la piața muncii, oportunitățile de formare, condițiile de muncă la nivel local, național și european în rândul populației din comunele Popești, Nicolae Bălcescu și comunele limitrofe – în perioada februarie – aprilie 2010; furnizarea de servicii integrate de ocupare - grupate în 3 categorii: informare profesională și mediere a muncii, consiliere profesională și orientare în carieră, evaluare abilități și competențe profesionale – începând cu luna martie 2010, până la finalul proiectului; dezvoltarea și implementarea unei campanii de conștientizare, motivare, informare și consiliere pentru persoanele din mediul rural ocupate în agricultura de subzistență, inactive sau aflate în căutarea unui loc de muncă, în vederea asigurării participării acestora la activități de formare profesională, pentru îmbunătățirea adaptabilitatii la nevoile și evoluția pieței locale și regionale a muncii – începând cu luna aprilie 2010, până la finalul proiectului.
De asemenea, accentul se pune pe formarea profesională în meseriile: lucrător în comerț (2 grupe), lucrător la fabricarea conservelor din legume și fructe (o grupă), în-grijitor bătrâni la domiciliu (2 grupe), operator in-troducere, validare și prelucrare date (o grupă) și specializare pentru meseriile: infirmier (o grupă) și lucrător pentru salubrizare (o grupa) – în perioada mai 2010 – octombrie 2011. Din cele 6 grupe se vor selecta 90 cursanți cu rezultatele cele mai bune – care vor primi o bursă în vederea inițierii unei afaceri proprii. Aceștia vor urma o sesiune de formare în educație antreprenorială și vor fi încurajați să angajeze personal din rândul colegilor de curs sau altor beneficiari ai serviciilor integrate de ocupare.
Formare profesională pentru dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru promovarea afacerilor în mediul rural – în perioada iunie – octombrie 2011.

Carmen CĂLIN
Curierul de Râmnic
Abonamente
Publicitate
Contact

Informații
Ramnic Tube
Sitemap
Arhivă
Newsletter
Anunțuri
Curs valutar
Dicționar
Jocuri
RSS 2.0

Imagini din
Râmnicu Vâlcea
Panoramă
B4U Râmnic
©2006-2010 SC CITYMEDIA SRL. Toate drepturile rezervate.Design și programare: Datagram.roDespre noi :: Termeni si condiții :: Contact
free counter with statistics