Director: Silviu POPESCUVineri, 14 mai 2010
Titlurile zilei
Prima pagina  

Articole
Economic  
carrefour  
Local  
Credinta  
Sănătate  
Diverse  
Comunicate de presă  
Interpelare  

Sondaj

Prima pagină
în format pdfAnchetă sociologică în comunele Popești și Nicolae Bălcescu pentru

Evaluarea nivelului de informare cu privire la piața muncii

În perioada ianuarie - martie 2010 furnizorul de formare profesională Gicerova a realizat o anchetă sociologică pe bază de chestionar în vederea evaluării nivelului de informare cu privire la piața muncii, oportunitățile de formare, condițiile de muncă la nivel local, național și european în rândul populației din comunele Popești, Nicolae Bălcescu și comunele limitrofe.
  Datele anchetei realizate pe un eșantion reprezentativ pentru grupul țintă al proiectului Dezvoltare rurală durabilă prin îmbu-nătățirea calității resurselor umane - respectiv persoane neocupate din mediul rural (persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane inactive și persoane ocupate în agricultura de subzistență) vor sta la baza elaborării și derulării unei campanii de conștientizare, motivare și informare în vederea asigurării participării grupului țintă la activități de formare profesională, pentru imbunătățirea adaptabilității la nevoile și evoluția pieței locale și regionale a muncii.

Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea, cea mai cunoscută instituție la nivel rural
O primă observație vizează nivelul destul de scăzut de informare cu privire la atribuțiile și modul de funcționare al unor instituții publice – procente foarte mici (între 2 - 9%) din numărul respondenților se consideră foarte bine informați. Dintre instituțiile vizate (Instituția Prefectului, Consiliul Județean, Consiliul Local, Primăria, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vâlcea, Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Vâlcea, Inspectoratul Teritorial de Muncă și Instituțiile Uniunii Europene în general) cea mai cunoscută structură – la nivelul grupului chestionat – este Inspectoratul Teritorial de Muncă Vâlcea, Agenția Județeană pentru Prestații Sociale Vâlcea fiind pe ultimul loc.
Instituțiile Uniunii Europene sunt cel mai bine cunoscute la nivelul tinerilor de  18 - 25 de ani, grupă de vârstă care, altfel, este pe ultimul loc ca nivel de informare (o medie de 20% respondenți declarați ca bine și foarte bine informați).
Nivelul de informare cu privire la drepturile și îndatorările cetățenilor este în general de peste 2 ori mai ridicat decât în cazul instituțiilor (o medie de 55% dintre respondenți se declară bine și foarte bine informați cu privire la drepturi, față de doar 19% în cazul instituțiilor). Dreptul la educație este cel mai bine cunoscut – 74% dintre respondenți se consideră bine și foarte bine informați cu privire la acesta – urmat de dreptul la muncă – bine și foarte bine cunoscut de 56% dintre respondenți, dreptul la libera circulație – cu 48% persoane bine și foarte bine informate și drepturile șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă – 44%.
57% dintre respondenți au fost capabili să numească explicit unul sau mai multe drepturi ale cetățenilor europeni legate de libera circulație a persoanelor și forței de muncă – la singura întrebare deschisă a chestionarului. Cel mai des menționat a fost dreptul la muncă, amintit de 43% dintre respondenți, urmat de dreptul la libertate – 20%, dreptul la educație – 15%, dreptul la asistență medicală – 14% și dreptul la ședere – 13%. Alte drepturi mențioante: dreptul la viață, dreptul la asistență socială, dreptul de vot, recunoașterea diplomelor/studiilor, dreptul la șomaj după doi ani lucrați consecutiv, dreptul la nediscriminare, ba chiar dreptul de a avea permis de conducere de la 16 ani și legalizarea drogurilor.
 
Rezultatul nivelului de informare cu privire la piața muncii a fost sub așteptări
 Nivelul de informare cu privire la piața muncii și oportunitățile de formare pe plan local este în general sub așteptări, având în vedere caracteristicile grupului țintă și eșantionului: persoane inactive pe piața muncii. Astfel, 31% dintre respondenți se declară bine și foarte bine informați cu privire la oferta locurilor de muncă vacante în general, 36% se consideră bine și foarte bine informați cu privire la oferta locurilor de muncă vacante în domeniul lor de activitate, 34% apreciază că sunt bine și foarte bine informați cu privire la oportunitățile de formare la nivel local și 28% se declară bine și foarte bine informați cu privire la furnizorii de formare profesională la nivel local.
Atitudinea subiecților față de muncă și formare profesională este în general una pozitivă, 68% dintre respondenți declarând că formarea profesională continuă și învățarea de-a lungul întregii vieți este foarte importantă, 19% considerând-o destul de importantă și doar 3% declarându-se neinteresați de subiect.
Mobilitatea ocupațională este un concept destul de puțin popular la nivelul respondenților, doar 19% dintre aceștia au declarat că sunt disponibili în orice condiții să lucreze în altă localitate, 42% afirmând că sunt disponibili doar în anumite condiții.
Mobilitatea ocupațională scade invers proporțional cu vârsta – categoria cea mai disponibilă de a lucra în altă localitate fiind cea a tinerilor – 18-25 de ani. Bărbații sunt mai disponibili decât femeile să lucreze în orice condiții în altă localitate iar categoria ocupațională cea mai dispusă a lucra în altă localitate este cea a persoanelor inactive, urmată de cea a șomerilor tineri.
Drepturile specifice ale românilor care lucrează într-un alt stat membru al U-niunii Europene nu sunt foarte bine cunoscute, doar 27% dintre respondenți declarând că sunt bine și foarte bine informați cu privire la acestea. Cu toate acestea, majoritatea respondenților – 77% – sunt de acord că este foarte important să cunoști drepturile și condițiile de muncă dintr-un alt stat înainte de a pleca la muncă în statul respectiv. Persoanele între 36 – 50 de ani și șomerii tineri acordă cea mai mare importanță acestui aspect.
Această anchetă este o altă activitate finalizată cu succes în cadrul proiectului Dezvoltare rurală durabilă prin îmbunătățirea calității resurselor umane implementat la nivelul județului Vâlcea de către Furnizorul acreditat de formare profesională Gicerova și cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 – Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenție 5.2. „Promovarea sustenabilității pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forței de muncă” - prin contractul cu numărul  POSDRU / 52 / 5. 2 / G / 24981.
Raportul de cercetare va fi tipărit și distribuit tuturor structurilor interesate – instituții și autorități publice, organizații non-profit, furnizori de formare profesională etc.
Carmen CĂLIN
Curierul de Râmnic
Abonamente
Publicitate
Contact

Informații
Ramnic Tube
Sitemap
Arhivă
Newsletter
Anunțuri
Curs valutar
Dicționar
Jocuri
RSS 2.0

Imagini din
Râmnicu Vâlcea
Panoramă
B4U Râmnic


©2006-2010 SC CITYMEDIA SRL. Toate drepturile rezervate.Design și programare: Datagram.roDespre noi :: Termeni si condiții :: Contact
free counter with statistics