Director: Silviu POPESCULuni, 17 decembrie 2012
Titlurile zilei
Prima pagina  

Articole
Economic  
carrefour  
Politic  
Local  
National  
Sănătate  
Actualitate  
Turism  
Interviu  
Agricultura  
Horoscop  
Mica publicitate  
Utile  
Diverse  
Retete  
Finante Publice  

Sondaj

Prima pagină
în format pdfConsiliul Județean a lansat

Un nou proiect în parteneriat public privat

Pe parcursul acestei luni am derulat un set de co­res­pon­dențe cu o firmă din Cipru care a înaintat o ofertă în do­meniul dezvoltării serviciilor medicale din județul Vâlcea. Ofertantul ne propune în­fiin­ța­rea unei clinici particulare de obstetrică ginecologie și naș­teri care să funcționeze în cadrul Maternității din Râm­nicu Vâlcea. De asemenea, es­te dispus să deschidă și să doteze cu aparatură pe­r­for­man­tă o clinică particulară de imagistică în paralel cu secția RMF de la Spitalul Județean de Urgență.
Pentru realizarea în par­te­neriat cu Consiliul Județean a acestor obiective ne-a solicitat să punem la dispoziție prin în­chiriere un etaj scos din ac­ti­vi­tatea Maternității și, res­pec­tiv, spațiu adecvat pentru ser­vi­cii radiologice în incinta Spi­talului Județean. Firma ci­priotă se angajează în schimb să asigure întregul necesar de ec­hipamente și aparatură pe ba­za unei investiții pre­vi­zi­o­nate în valoare de 5 milioane euro și să integreze județul Vâl­cea în rețeaua centrelor medicale care dispun de con­di­ții performante pentru naș­teri și imagistică și să con­cu­reze cu cele mai renumite clinici de specialitate din țară.
Această ofertă o consi­de­răm și interesantă și avan­ta­joasă având în vedere faptul că, la ora actuală, Mater­ni-ta­tea funcționează în condițiile unui grad ridicat de îndatorare către furnizorii de medi­ca­men­te și materiale sanitare, iar pe de altă parte, că în unul dintre etajele secției de obs­te­tri­că ginecologie s-au restrâns toate activitățile.
Având în vedere că re­sur­se­le noastre financiare sunt scă­zute și că nu avem posibilități de a infuza fonduri pentru creș­terea gradului și di­ver­si­tății de servicii medicale în cele două specialități, res­pec­tiv de a achiziționa echi­pa­mente și aparatură de nivel teh­nic corespunzător celor u­ti­lizate în clinicile public pri­vate, am găsit că oferta pri­mită poate deveni o bună o­por­tunitate în acest sens.
În consecință, noi am for­mu­lat un punct de vedere în sensul amintit și suntem în așteptarea unui răspuns de prin­cipiu din partea ad­mi­nis­trației firmei din Cipru înainte de a începe negocierile.

Dr.ing. ION CÎLEA
Președintele Consiliului Județean Vâlcea
Curierul de Râmnic
Abonamente
Publicitate
Contact

Informații
Ramnic Tube
Sitemap
Arhivă
Newsletter
Anunțuri
Curs valutar
Dicționar
Jocuri
RSS 2.0

Imagini din
Râmnicu Vâlcea
Panoramă
B4U Râmnic


©2006-2010 SC CITYMEDIA SRL. Toate drepturile rezervate.Design și programare: Datagram.roDespre noi :: Termeni si condiții :: Contact
free counter with statistics