Director: Silviu POPESCULuni, 3 septembrie 2007
Titlurile zilei
Prima pagina  

Articole
carrefour  
Economic  
Politic  
Local  
Editorial  
National  
Actualitate  
Cultura  
Opinii  
Horoscop  
Social  

Sondaj

Prima pagină
în format pdfInvestiții în anul 2007, la Direcția Apelor Olt

La nivelul Direcției Apelor Olt, activitatea de investiții se desfașoară într-un bazin hidrografic cu o suprafață de 24.050 km și o lungime a rețelei hidrografice de 9.872 km, din care lungime râu Olt 615 km, cuprinzând județele: Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea și Olt cu o populație de 2.676.000 locuitori.
Bazinul hidrografic Olt are o echipare buna cu lucrări hidrografice, iar cu lucrările propuse a se realiza în viitor echiparea va deveni superioară.
Realizările de până acum, coroborate cu întreținerea și exploatarea corespunzătoare a lucrărilor de patrimoniu, se materializează prin: lacuri de acumulare cu folosință complexă: volum total - 1.537 mil. mc; lucrări pentru combaterea inundațiilor – apărări de maluri - 294 km; regularizări albii- 854 km, îndiguiri- 910 km.
Lucrările menționate au un rol important în domeniul gospodăririi calitative și cantitative a apelor, în prevenirea și combaterea inundațiilor, asigurarea apelor pentru perioadele secetoase, iar efectul acestor lucrări îl reprezintă și apărarea împotriva inundațiilor a următoarelor obiective: 245 localități, 154 obiective industriale, 4.376 case și gospodării, 75 km căi ferate, - 1.116 km drumuri.
În programul de investiții aprobat pe anul 2007 al Direcției Apelor Olt sunt nominalizate patrusprezece obiective cu execuție în continuare și o lucrare la poziția cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate cu o valoare totală INV/C+M de 27.258.000/ 25.514.000 lei din care 21. 958.000/ 20.214.000 lei de la bugetul de stat și 5.300.000/ 5.300.000 lei BDCE.
Ne vom referi la cele din județul Vâlcea.
Regularizarea râului Luncavăț și a afluenților pe sectorul Vaideeni – Popești
Lucrările sunt amplasate în albia minoră a pârâului Luncavăț, începând din localitatea Vaideeni până în localitatea Popești.
Capacitățile aprobate sunt: consolidări de mal - 2840 ml, recalibrare albie - 6810 ml, zid de sprijin - 1290 ml, - praguri de fund - 11 buc. Pentru anul în curs s-au alocat fonduri în valoare de 1.000.000 lei, din care s-au realizat lucrări de apărări de maluri în lungime totală de 900 m și o cădere în zona localităților Vaideeni și Horezu.
Regularizarea râului Lotru aval acumulare Bradișor confluența cu râul Olt
Lucrările propuse a se executa vor urmări eliminarea efectelor calamităților naturale și vor consta în principal în regularizarea albiei, protecții de maluri din gabioane și pereu din beton, praguri de fund etc. Situația existentă prezintă următoarele puncte critice: Râpa Brădișor – 500 m .
Protecție mal stâng cu diguri în localitățile Săliște (600 m), Păscoaia (500 m), Valea lui Stan (400 m).
Capacități: - albie amenajată 2,5 km, protecție de mal 2,76 km. Pentru anul 2007, s-au alocat fonduri în valoare de 2.376.000 lei din care se vor realiza lucrările de amenajare a albiei în zona aval, acumulare Brădișor.
Regularizare râu Olănești pe tronsonul Băile Olănești – confluența râu Olt
Lucrările sunt amplasate în albia minoră a râului Olănești. Zona studiată este amplasată între localitatea Băile Olănești și confluența cu râul Olt având o lungime de cca 20 km. Pe această zonă pârâul Olănești parcurge localitățile: Rm. Vâlcea, Aranghel, Vlădești, Vlăduceni, Păușești-Măglași, Sărăcinești, Olănești sat, Băile Olănești.
Capacități: consolidări de mal 3780 ml, praguri 4 buc, regularizare albie 1140 ml.
Pentru anul curent s-au alocat 1.500.000 lei, din care s-au realizat lucrările de consolidări mal în lungime de 0,626 km și două praguri de fund.
Regularizare râu Topolog – între localitățile Ticveni – Galicea
Execuția lucrărilor urmărește eliminarea efectelor calamităților naturale și constă în principal în regularizarea albiei prin amenajări gen tăieri de cioturi, protecții de maluri din gabioane, praguri de fund etc.
Capacități: apărări de mal 750 ml, dig de dirijare 800 ml, dig de apărare 120 ml, străpungeri albie 840 ml.
Pentru anul 2007, s-au alocat 1.300.000 lei din care s-au realizat, pană în prezent, lucrări de consolidări de mal în lungime de 400 m în Milcoiu.
Regularizare râu Olteț, la Laloșu
Investiția a fost promovată prin Hotărârea Guvernului 373/22.03.2006 și are ca scop prevenirea și înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații. Pentru stoparea fenomenului de eroziune la baza versantului pe care sunt amplasate gospodării, drumuri, sunt prevăzute următoarele tipuri de lucrări: diguri de dirijare, taluz cu pantă, traversă de colmatare cu secțiunea trapezoidală alcătuită din anrocamente, taluz de 1:1,5; consolidări de mal, taluz cu pantă, așezat pe un pat de fascine, canal de deviere.
În anul 2007, s-au alocat fonduri în valoare de 3.100.000/ 3.000.000 lei INV/C+M .
Anunțul de participare la licitația publică deschisă pentru atribuirea contractului de execuție a fost publicat la SEaP și în Monitorul Oficial, ședința de deschidere fiind programată în 25 iunie.
Documentația a fost cumparată de 20 de societăți comerciale din care una a depus contestație la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor, înainte de data ședinței de deschidere, procedura fiind suspendată până la soluționarea contestației de către C.N.S.C.
Din informațiile noastre, datorită volumului mare de contestații depuse la C.N.S.C., termenele de soluționare sunt întârziate cu cca 2 luni, ceea ce înseamnă decalarea începerii execuției lucrărilor până cel mai devreme în octombrie 2007, existând un iminent pericol de prăbușire a caselor din localitatea Oltețani.
Situația este monitorizată permanent de către Direcția Apelor Olt și Sistemul de Gospodărire al Apelor Vâlcea.

În anul 2006 s-a alocat suma de 1.711.545 lei pentru elaborarea documentațiilor faza Studiu de Fezabilitate pentru execuția de lucrări hidrotehnice identificate pe teritoriul județelor din bazinul hidrografic Olt. Acestea sunt elaborate și se caută fonduri necesare execuției.
În planul pentru prevenirea, protecția și diminuarea efectelor inundațiilor în BH Olt – suma alocată pentru 2007 este de 900.000 lei
În județul Vâlcea sunt planificate:
1. Regularizare râului Otăsău pe sectorul Bărbătești – Frâncești
2. Regularizare râu Sâmnic pe sectorul Golești – Blidari
3. Amenajarea râului Geamăna aval, pod DJ 678- confluența contracanal acumulare Zăvideni
4. Îndiguire râu Govora, pe sectorul Stoenești – Govora Sat
5. Consolidări maluri râu Iazul Mortilor în localitatea Băbeni
6. Regularizare râu Sălătrucel pe sectorul Berislăvești – Sălătrucel
7. Regularizare râu Cernișoara și Cernișoara Orlii în localitatea Cernișoara
8. Regularizare râu Hinta, la Govora
9. Regularizare râu Olteț, la Grădiștea
10. Apărări de maluri pe râul Bistrița, sectorul Costești – Băbeni
Director,
Ing. Tudor Șindilaru
Sef Serviciu Investitii, ing. Ion Băloi
Curierul de Râmnic
Abonamente
Publicitate
Contact

Informații
Ramnic Tube
Sitemap
Arhivă
Newsletter
Anunțuri
Curs valutar
Dicționar
Jocuri
RSS 2.0

Imagini din
Râmnicu Vâlcea
Panoramă
B4U Râmnic


©2006-2010 SC CITYMEDIA SRL. Toate drepturile rezervate.Design și programare: Datagram.roDespre noi :: Termeni si condiții :: Contact
free counter with statistics